תנאי השימוש באתר מניגראם

תנאי השימוש באתר מניגראם

אתר זה הינו בבעלותה של MoneyGram International, Inc חברות הבנות שלה ושותפיה ("MoneyGram"). על ידי שימוש באתר זה, אתה מסכים לתנאי השימוש הבאים. אנא בדוק את המידע הזה לעתים קרובות, מכיוון שהוא עשוי להשתנות בכל עת, ללא הודעה מוקדמת.

הגבלות על שימוש

הנך מורשה לצפות, להעתיק ולהדפיס את החומרים המופיעים באתר, בכפוף לתנאים הבאים

  1.  החומרים ישמשו למטרות מידע פנימי ולמטרות לא מסחריות בלבד
  2.  אין להעתיק, להפיץ, לשנות, לשדר, לפרסם או להציג בכל דרך אחרת את תוכן האתר למטרות ציבוריות או מסחריות, ללא הסכמה מפורשת בכתב של המחלקה המשפטית של מניגראם, המאשרת שימוש למטרות אלו.
  3.  בכל שימוש בחומרים המפורסמים באתר או חלקם, חובה לכלול זכויות יוצרים.
  4.  אין לעשות באתר או בשירותים המסופקים על ידו  כל שימוש למטרות בלתי חוקיות או האסורות ע"פ הסכם זה.
  5. אין להשתמש בכל מכשיר, תוכנה או פעולה, לרבות אך לא רק, רובוטים, עכבישים, וירוסים, תולעים או פצצות זמן, שנועדו לפגוע או להפריע לאתר או ליירט או להפקיע כל מערכת, נתונים או מידע אישי הכלול באתר
  6.  אין לעשות שימוש באתר ובשירותים שהוא מציע למכתבי שרשרת, דואר זבל, ספאם או כל פעילות בלתי חוקית אחרת.
  7. הנך מסכים כי לא תעשה שימוש באתר על מנת להפר חוק, או לבצע כל פעילות אחרת הפוגעת בשמו הטוב של המותג.
  8. הלמניגראם עומדת הזכות לסיים באופן מיידי חלק או כל זכויות השימוש שלך באתר זה, בכל עת ומכל סיבה שהיא

זכויות קניין רוחני  

כל הזכויות באתר זה שמורות ל - © 2000-2013 MoneyGram. סימני המסחר והשירותים באתר זה הינם רכושה הבלעדי של מניגראם ולא ניתן להשתמש בהם ללא אישור מהמחלקה המשפטית של מניגראם. כל התקשורת, הפרסומים, והעלאות לאתר זה הינם רכושה הבלעדי של MoneyGram. אין לייצר מחדש, לבצע הנדסה לאחור, לפרק, לשנות או ליצור עבודות נגזרות מהאתר. חל איסור להסיר כל זכויות יוצרים, סימן מסחרי או קניין רוחני אחר, הערה קניינית או כיתוב הכלול באתר זה או בתוכנו.

ויתור על אחריות

המידע הכלול באתר זה עשוי להכיל טעויות או אי דיוקים, ומסופק לך  "כמו שהוא" (as is) למטרות מתן מידע בלבד, ללא אחריות מכל סוג שהיא, לרבות כל אחריות משתמעת בנוגע לסחירות, התאמה למטרה מסוימת, או אי - הפרה. תחומי שיפוט מסוימים אינם מתירים שלילת אחריות מפורשת, כך שההחרגה שלעיל לא תחול עליך. בשום מקרה MoneyGram לא תהיה אחראית כלפי כל צד לכל נזק ישיר, עקיף, מיוחד או אחרים, הקשור או הנובע מהשימוש באתר אינטרנט זה, לרבות במפורש אובדן רווחים, הפרעה לעסקים או אובדן נתונים, גם אם MoneyGram IS יודעו במפורש על האפשרות של נזקים אלה. MoneyGram עשויה לבצע שינויים או שיפורים במידע המוצג באתר זה, או במוצרים או השירותים שתוארו במסמך זה, בכל עת, ללא הודעה מוקדמת.

שיפוי

הנך מסכים לשפות ולהגן על מניגראם וכל מי מטעמה, לרבות חברות בנות, סניפים, נושאי המשרה, דירקטורים, עובדים, יועצים וסוכנים, מפני כל דרישה או תביעה הנובעת מטענת צד שלישי (לרבות שכר טרחת עורכי דין), אשר נגרמו כתוצאה מהשימוש שלך באתר ובכל השירותים הנלווים, מהפרה של תנאי הסכם זה, או עוולה מכל סוג שנעשתה במכוון. מניגרם שומרת לעצמה את הזכות לדווח על כל עוולה המגיעה לידיעתנו לכל סוכנות ממשלתית.

קישורים

אתר זה עשוי לכלול קישורים לאתרי אינטרנט אחרים, שאינם באחריותה של מניגראם. קישורים אלו מסופקים לנוחות המשתמשים בלבד, ואין מניגראם אחראית על התוכן או על המסרים שקישור זה מספק. מניגראם אינה שולטת במקורות מידע אלה ואינה מציגה מצג כלשהו לגבי היעדר וירוסים או רכיבים מזיקים אחרים בהם. הוויתור על האחריות המוזכר מעל חל גם על כל אתר אינטרנט מקושר.

תחולת הדין ומקום שיפוט

מניגראם שולטת ומפעילה את אתר זה ממשרדיה הראשיים במיניאפוליס, מינסוטה, ארה"ב, ואינה מציגה מצג כלשהו כי האתר הינו מותאם או זמין לשימוש ממקומות אחרים. אם הינך משתמש באתר זה ממיקום אחר, הנך אחראי לציות לחוקים המקומיים הקיימים.  הסכם זה כפוף לחוקיה של מדינת מינסוטה, ארצות הברית. כל מחלוקת או תביעה הנובעת משימוש באתר זה תתברר בבית הדין המדינתי או הפדרלי הממוקם במיניאפוליס, מינסוטה.